Danmarks bedste skoletoiletter

Læs mere Bliv kontaktet

Toilet Heaven til skoletoiletter

Vi elsker skoletoiletter

“Børn er nogle svin”. Det er ofte udsagnet vi hører, når vi kommer på en skole og ser på toiletter. Vi hjælper lærere, elever og ledelse med at få Danmarks bedste skoletoiletter.

Det handler om adfærdsdesign, servicedesign og kommunikation. Hos Brave har vi mange års erfaring med indretning af toiletter, toilet-make-over og om at ændre toiletkulturen. Kontakt Brave og du er på vej til Toilet Heaven.

Problem med trivselsundersøgelse

Den nationale trivselsundersøgelse fortæller at skoletoiletterne er dårlige. De er dårligt vedligeholdt, de er snavsede og sjældent særlige hygiejniske. Eleverne vurderer toiletterne til at være langt under middel. Det påvirker eleverne på den lange skoledag. Det påvirker undervisningsmiljøet og det giver politiske forklaringsproblemer. Løsningen er Toilet Heaven.

Skoletoiletter er kultur

Indretning og vedligehold af skoletoiletter er kulturelt betinget. Skoletoiletter har laveste prioritering i folkeskolen og ansvaret for skoletoiletterne er ofte udliciteret til et rengøringsselskab.
Vi begynder med at redefinere, hvordan vi opfatter skoletoiletterne og de elever som skal benytte toilettet.

Toilet Heaven skaber trivsel

Toilet Heaven er et koncept der skaber større trivsel på skoletoiletterne. Toilet Heaven kommer rundt om samtlige problemerne med skoletoiletter og er et varigt indsatsområde:

Indretning og design af skoletoiletter
– Rengøring og serviceniveau
– Lærer- og elevadfærd
– Virksomhedsledelse
– Forældrekommunikation

Adfærdsdesign og servicemanagement

Brave arbejder som konsulenter, projektledere og designere og hjælper den enkelte skole. Arbejdet tager udgangspunkt i nudging og adfærdsdesign. Adfærdsdesign er en metodik til at skabe forandring og bygger på den retning, der hedder behavioural economics. Den er også kendt som nudging eller blot adfærdsdesign.

Servicemanagement, og især service-redesign, handler om at ændre den service vi giver, således at den opleves som høj kvalitet hos eleverne. Det handler om at tilpasse serviceleverancen inden for rengøring og vedligehold, så det passer til skolen. Igennem service-redesign opnår vi besparelser, samarbejde og et højt image. Et image der kan aflæses i den nationale trivselsmåling.

Danmarks bedste skoletoiletter

Danmarks bedste skoletoiletter handler i virkeligheden om trivsel i folkeskolen og hygiejne. Bedre toilethygiejne giver mindre sygdom og større motivation for undervisningen. Samtidigt er Toilet Heaven et bedre image for folkeskolen. Kontakt Brave og du er på vej til Toilet Heaven.

Børneadfærd på skoletoiletter

Alle børn og voksne har uhensigtsmæssig adfærd både hjemme og på et offentligt toilet. Især indskolingsbørn glemmer at trække ud i toilettet. Konsekvensen er, at andre børn ikke vil bruge toilettet. Så er der vandspild, papir på gulvet, grafitti og mange andre elementer der gør skoletoiletterne ulækre. Noget af denne adfærd kan man ændre ved at designe elementerne forskelligt på toilettet. F.eks. kan vi få drengene til at tisse efter en målskive.

Servicemanagement

Nye toiletter giver ikke nødvendigvis bedre tilfredshedsmålinger. Når eleverne én gang har oplevet et ulækkert toilet, så vil toilettet altid være ulækkert. Derfor skal service, overvågning og vedligehold redefineres således, at eleverne aldrig møder et ulækkert toilet. Vi taler om sandhedens øjeblik. Det tidspunkt eleven kommer på toilettet, skal altid være godt.

Design af skoletoiletter

Du behøver ikke at have nye skoletoiletter for at de er attraktive. Det handler om iscenesættelse. Toiletterne skal opleves som rene, fine og imødekommende. I stedet for at renovere få skoletoiletter, kan man arbejde med en make-over af mange toiletter. >>>

God hygiejne giver mindre sygdom

Det er helt essentielt, at eleverne får vasket hænder. Her arbejder vi med forskellige metoder. Grundlæggende handler det om at huske eleverne på at vaske hænder, når de er på toilettet.
Vi nudger eleverne således, at håndvask bliver et meget vigtigt ritual på toilettet.

Toiletrapporten og Skoletoiletrapporten

Toilet Heaven begynder med en grundlæggende forståelse af elevernes holdning til toiletter. Ved hjælp af Toiletrapporten, kan du opsætte en tilfredshedsmåling på toilettet. Resultatet er det første nemme skridt mod at tale om skoletoiletter. Derefter kan du få en Skoletoiletrapport, som kortlægger alle de fysiske installationer og vurdering af rengøring, vedligehold og design.

Gå til Toiletrapporten

Lav din egen trivselsmåling. Så bliver der målt før vi går i gang og efter Toilet Heaven er blevet implementeret. Så får du dit reelle resultat.

Få Toilet Heaven

Skriv her og vi kontakter dig.